Bronislaw Cieslak

Imię i nazwisko: Bronislaw Cieslak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Bronislaw Cieslak - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1943-08-10

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 21 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: I Liceum Ogolnoksztalcace im.Bronislawa Nowodworskiego w Krakowie

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: serbochorwacki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-08-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z I Liceum Ogolnoksztalcace im.Bronislawa Nowodworskiego w Krakowie (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z serbochorwacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w sierpniu
- w 10 dniu miesiąca