Bronislaw Dankowski

Imię i nazwisko: Bronislaw Dankowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Bronislaw Dankowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-08-22

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Opatowko

Okreg wyborczy: 35 Poznan

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Liceum Ogolnoksztalcace,1974

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-08-22 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Opatowko (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Ogolnoksztalcace,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w sierpniu
- w 22 dniu miesiąca