Bronislaw Geremek

Imię i nazwisko: Bronislaw Geremek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Bronislaw Geremek - X kadencja 1989 - 1991
- Bronislaw Geremek - I kadencja 1991 - 1993
- Bronislaw Geremek - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1932-06-03

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: profesor zwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1955

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: francuski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1932-06-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor zwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1955 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1932 roku
- w czerwcu
- w 03 dniu miesiąca