Czeslaw Bielecki

Imię i nazwisko: Czeslaw Bielecki
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1948-03-05

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 1 Warszawa

Partia (wybory): Ruch Stu

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Politechnika Warszawska,Wydzial Architektury,1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: architekt

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1948-03-05 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Ruch Stu (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Politechnika Warszawska,Wydzial Architektury,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z architekt (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1948 roku
- w marcu
- w 05 dniu miesiąca