Czeslaw Pogoda

Imię i nazwisko: Czeslaw Pogoda
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Czeslaw Pogoda - II kadencja 1993 - 1997
- Czeslaw Pogoda - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-08-24

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: LadekZdroj

Okreg wyborczy: 48 Walbrzych

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Politycznych,1979

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-08-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z LadekZdroj (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 48 Walbrzych (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Nauk Politycznych,1979 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w sierpniu
- w 24 dniu miesiąca