Czeslaw Ryszka

Imię i nazwisko: Czeslaw Ryszka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-03-07

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Golawiec

Okreg wyborczy: 15 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: - Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Humanistyczny,1974

Ukonczona szkola: - Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Teologiczny,1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-03-07 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Golawiec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z - Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Humanistyczny,1974 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Teologiczny,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w marcu
- w 07 dniu miesiąca