Czeslaw Siekierski

Imię i nazwisko: Czeslaw Siekierski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Czeslaw Siekierski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-08-10

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Stopnica

Okreg wyborczy: 18 Kielce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Rolniczy,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-08-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Stopnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Rolniczy,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w sierpniu
- w 10 dniu miesiąca