Czeslaw Sobierajski

Imię i nazwisko: Czeslaw Sobierajski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Czeslaw Sobierajski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-05-06

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Kielce

Okreg wyborczy: 17 Gliwice

Partia (wybory): Porozumienie Centrum

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Technikum Mechaniczne,1986

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-05-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Kielce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 17 Gliwice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Porozumienie Centrum (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Mechaniczne,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w maju
- w 06 dniu miesiąca