Danuta Ciborowska

Imię i nazwisko: Danuta Ciborowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Danuta Ciborowska - II kadencja 1993 - 1997
- Danuta Ciborowska - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-09-18

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Krasnystaw

Okreg wyborczy: 29 Olsztyn

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Znajomosc jezykow: wloski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-09-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Krasnystaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 29 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z wloski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w wrześniu
- w 18 dniu miesiąca