Dariusz Grabowski

Imię i nazwisko: Dariusz Grabowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Dariusz Grabowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-08-28

Lista: Ruch Odbudowy Polski

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 37 Radom

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Nauk Ekonomicznych,1973

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Ruch Odbudowy Polski (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Radom (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Nauk Ekonomicznych,1973 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 28 dniu miesiąca