Dariusz Kubiak

Imię i nazwisko: Dariusz Kubiak
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1961-07-19

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Zdunska Wola

Okreg wyborczy: 40 Sieradz

Stan cywilny: rozwiedziony

Ukonczona szkola: Liceum Zawodowe,1980

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-07-19 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Zdunska Wola (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Sieradz (Okreg wyborczy)
- posłowie z rozwiedziony (Stan cywilny)
- posłowie z Liceum Zawodowe,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w lipcu
- w 19 dniu miesiąca