Dariusz Wojcik

Imię i nazwisko: Dariusz Wojcik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Dariusz Wojcik - I kadencja 1991 - 1993
- Dariusz Wojcik - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1961-09-04

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Chelm

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: III L.O. im. Unii Lubelskiej,1980

Wyksztalcenie: pomaturalne

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-09-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Chelm (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z III L.O. im. Unii Lubelskiej,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z pomaturalne (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w wrześniu
- w 04 dniu miesiąca