Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Imię i nazwisko: Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Dorota Arciszewska-Mielewczyk - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1968-02-16

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Gdynia

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: - Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1992

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Morska,Wydzial Administracji,1994

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: szwedzki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-02-16 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Gdynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z - Uniwersytet Gdanski,Wydzial Ekonomiki Transportu,1992 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Morska,Wydzial Administracji,1994 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z szwedzki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w lutym
- w 16 dniu miesiąca