Edward Daszkiewicz

Imię i nazwisko: Edward Daszkiewicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-03-18

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Mostik (ZSRR)

Okreg wyborczy: 52 Zielona Gora

Partia (wybory): BBWR

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska,Wydzial Budowy Maszyn i Okretow,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-03-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Mostik (ZSRR) (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 52 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z BBWR (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska,Wydzial Budowy Maszyn i Okretow,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w marcu
- w 18 dniu miesiąca