Elzbieta Adamska-Wedler

Imię i nazwisko: Elzbieta Adamska-Wedler
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1968-07-03

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Ruda Slaska

Okreg wyborczy: 30 Opole

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Filologiczno-Historyczny,1992

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik umyslowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1968-07-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Ruda Slaska (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej Oboz Patriotyczny (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Filologiczno-Historyczny,1992 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik umyslowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1968 roku
- w lipcu
- w 03 dniu miesiąca