Elzbieta Barys

Imię i nazwisko: Elzbieta Barys
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-01-19

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 24 Leszno

Stan cywilny: wdowa

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-01-19 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Leszno (Okreg wyborczy)
- posłowie z wdowa (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Prawa i Administracji,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w styczniu
- w 19 dniu miesiąca