Elzbieta Radziszewska

Imię i nazwisko: Elzbieta Radziszewska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Elzbieta Radziszewska - IV kadencja 2001 - 2005
- Elzbieta Radziszewska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-06-01

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Bialocin

Okreg wyborczy: 33 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: panna

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna w Lodzi,Wydzial Lekarski,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-06-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Bialocin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Medyczna w Lodzi,Wydzial Lekarski,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w czerwcu
- w 01 dniu miesiąca