Elzbieta Szparaga

Imię i nazwisko: Elzbieta Szparaga
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Elzbieta Szparaga - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1998-09-09

Data urodzenia: 1950-10-10

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Nowiny

Okreg wyborczy: 49 Wloclawek

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: panna

Ukonczona szkola: Wyzsa Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Socjologiczno-Polityczny,1980

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1998-09-09 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-10-10 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Nowiny (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 49 Wloclawek (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsa Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Socjologiczno-Polityczny,1980 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w październiku
- w 10 dniu miesiąca