Epaminondas Osiatynski

Imię i nazwisko: Epaminondas Osiatynski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1941-02-11

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Ryga

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-02-11 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Ryga (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z profesor nadzwyczajny/doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w lutym
- w 11 dniu miesiąca