Eugeniusz Klopotek

Imię i nazwisko: Eugeniusz Klopotek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Eugeniusz Klopotek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-11-15

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Chojnice

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Zootechniczny,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-11-15 (Data urodzenia)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Chojnice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Zootechniczny,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w listopadzie
- w 15 dniu miesiąca