Ewa Freyberg

Imię i nazwisko: Ewa Freyberg
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-01-28

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Zimna Woda

Okreg wyborczy: 12 Gorzow Wielkopolski

Stan cywilny: zamezna

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik administracji panstwowej

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-01-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Zimna Woda (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Gorzow Wielkopolski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Planowania i Statystyki,Wydzial Handlu Zagranicznego,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik administracji panstwowej (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w styczniu
- w 28 dniu miesiąca