Ewa Mankowska

Imię i nazwisko: Ewa Mankowska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-07-12

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Sochaczew

Okreg wyborczy: 41 Skierniewice

Stan cywilny: panna

Ukonczona szkola: Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-07-12 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Sochaczew (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Skierniewice (Okreg wyborczy)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Medyczna,Wydzial Lekarski,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w lipcu
- w 12 dniu miesiąca