Ewa Sikorska-Trela

Imię i nazwisko: Ewa Sikorska-Trela
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1943-02-01

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Siedlce

Okreg wyborczy: 11 Gdansk

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1965

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: chemik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-02-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Siedlce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 11 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny,1965 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z chemik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w lutym
- w 01 dniu miesiąca