Franciszek Jerzy Stefaniuk

Imię i nazwisko: Franciszek Jerzy Stefaniuk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - X kadencja 1989 - 1991
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - II kadencja 1993 - 1997
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - IV kadencja 2001 - 2005
- Franciszek Jerzy Stefaniuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-04-06

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Lista: Polskie Stronnictwo Ludowe

Miejsce urodzenia: Drelow

Okreg wyborczy: 3 Biala Podlaska

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Technikum Ekonomiczne,1978

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-04-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Lista)
- posłowie z Drelow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Biala Podlaska (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Ekonomiczne,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w kwietniu
- w 06 dniu miesiąca