Gabriel Janowski

Imię i nazwisko: Gabriel Janowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Gabriel Janowski - I kadencja 1991 - 1993
- Gabriel Janowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-04-22

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Konstantow

Okreg wyborczy: 39 Siedlce

Partia (wybory): Polskie Stronnictwo Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Senator I kadencji

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ogrodniczy,1970

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-22 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Konstantow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polskie Stronnictwo Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Senator I kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego,Wydzial Ogrodniczy,1970 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 22 dniu miesiąca