Grazyna Staniszewska

Imię i nazwisko: Grazyna Staniszewska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grazyna Staniszewska - I kadencja 1991 - 1993
- Grazyna Staniszewska - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-02-11

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Bielsko-Biala

Okreg wyborczy: 5 Bielsko-Biala

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filologii Polskiej,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-02-11 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Bielsko-Biala (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet Jagiellonski,Wydzial Filologii Polskiej,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lutym
- w 11 dniu miesiąca