Grzegorz Cygonik

Imię i nazwisko: Grzegorz Cygonik
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grzegorz Cygonik - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1969-09-02

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Bielsko-Biala

Okreg wyborczy: 46 Tarnow

Partia (wybory): Konfederacja Polski Niepodleglej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: IV Liceum Ogolnoksztalcace

Wyksztalcenie: srednie ogolnoksztalcace

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1969-09-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Bielsko-Biala (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 46 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z Konfederacja Polski Niepodleglej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z IV Liceum Ogolnoksztalcace (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie ogolnoksztalcace (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1969 roku
- w wrześniu
- w 02 dniu miesiąca