Grzegorz Gruszka

Imię i nazwisko: Grzegorz Gruszka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grzegorz Gruszka - II kadencja 1993 - 1997
- Grzegorz Gruszka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1962-02-09

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Koski 38

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1989

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-02-09 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Koski 38 (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1989 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w lutym
- w 09 dniu miesiąca