Grzegorz Kurczuk

Imię i nazwisko: Grzegorz Kurczuk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grzegorz Kurczuk - IV kadencja 2001 - 2005
- Grzegorz Kurczuk - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1949-09-20

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Senator III kadencji

Ukonczona szkola: Uniwersytet im. Marii Curie Sklodowskiej,Wydzial Prawa,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-09-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Senator III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Uniwersytet im. Marii Curie Sklodowskiej,Wydzial Prawa,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w wrześniu
- w 20 dniu miesiąca