Grzegorz Schreiber

Imię i nazwisko: Grzegorz Schreiber
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grzegorz Schreiber - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1961-02-14

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1986

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwosc"
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-02-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Wydzial Humanistyczny,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w lutym
- w 14 dniu miesiąca