Grzegorz Tuderek

Imię i nazwisko: Grzegorz Tuderek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grzegorz Tuderek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1938-10-03

Data wygasniecia mandatu: 1997-12-31 Zrzeczenie

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Ksiezomierz k/Krasnika

Okreg wyborczy: 38 Rzeszow

Stan cywilny: wdowiec

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Inzynierska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1966

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-10-03 (Data urodzenia)
- posłowie z 1997-12-31 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Ksiezomierz k/Krasnika (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 38 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Inzynierska,Wydzial Budownictwa Ladowego,1966 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w październiku
- w 03 dniu miesiąca