Grzegorz Wozny

Imię i nazwisko: Grzegorz Wozny
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Grzegorz Wozny - IV kadencja 2001 - 2005
- Grzegorz Wozny - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1946-07-19

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Pudliszki

Okreg wyborczy: 14 Kalisz

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Senator III kadencji

Ukonczona szkola: Politechnika Poznanska,Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow,1971

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: handlowiec

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-07-19 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Pudliszki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 14 Kalisz (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Senator III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Poznanska,Wydzial Maszyn Roboczych i Pojazdow,1971 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z handlowiec (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w lipcu
- w 19 dniu miesiąca