Helmut Pazdzior

Imię i nazwisko: Helmut Pazdzior
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Helmut Pazdzior - I kadencja 1991 - 1993
- Helmut Pazdzior - II kadencja 1993 - 1997
- Helmut Pazdzior - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1940-11-24

Lista: Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Niemcow na Slasku Opolskim

Miejsce urodzenia: Lesnica

Okreg wyborczy: 30 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Technikum Budowlane,1963

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: pracownik umyslowy

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1940-11-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Niemcow na Slasku Opolskim (Lista)
- posłowie z Lesnica (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Technikum Budowlane,1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik umyslowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1940 roku
- w listopadzie
- w 24 dniu miesiąca