Henryk Goryszewski

Imię i nazwisko: Henryk Goryszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Henryk Goryszewski - I kadencja 1991 - 1993

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1941-01-20

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Drazewo

Okreg wyborczy: 43 Suwalki

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1963

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1941-01-20 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Drazewo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 43 Suwalki (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Prawa i Administracji,1963 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1941 roku
- w styczniu
- w 20 dniu miesiąca