Irena Lipowicz

Imię i nazwisko: Irena Lipowicz
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Irena Lipowicz - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-09-06

Data wygasniecia mandatu: 2000-02-17 Zrzeczenie

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Gliwice

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Stan cywilny: panna

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor habilitowany

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 2000-02-17 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Gliwice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z panna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor habilitowany (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 06 dniu miesiąca