Jacek Janiszewski

Imię i nazwisko: Jacek Janiszewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1960-10-02

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Inowroclaw

Okreg wyborczy: 47 Torun

Partia (wybory): Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Zootechniki,1985

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz polityczny

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-10-02 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Inowroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 47 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Zootechniki,1985 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz polityczny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w październiku
- w 02 dniu miesiąca