Jacek Kasprzyk

Imię i nazwisko: Jacek Kasprzyk
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jacek Kasprzyk - II kadencja 1993 - 1997
- Jacek Kasprzyk - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1960-08-21

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 9 Czestochowa

Partia (wybory): Polska Partia Socjalistyczna

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,1986

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1960-08-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polska Partia Socjalistyczna (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Pedagogiczna,Pedagogika Pracy,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1960 roku
- w sierpniu
- w 21 dniu miesiąca