Jacek Piechota

Imię i nazwisko: Jacek Piechota
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jacek Piechota - IX kadencja 1985 - 1989
- Jacek Piechota - I kadencja 1991 - 1993
- Jacek Piechota - II kadencja 1993 - 1997
- Jacek Piechota - IV kadencja 2001 - 2005
- Jacek Piechota - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1959-04-28

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 44 Szczecin

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel IX kadencji,Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Politechnika Szczecinska,Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej,1983

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-04-28 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 44 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel IX kadencji,Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Politechnika Szczecinska,Wydzial Technologii i Inzynierii Chemicznej,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w kwietniu
- w 28 dniu miesiąca