Jacek Swakon

Imię i nazwisko: Jacek Swakon
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1963-01-21

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Czestochowa

Okreg wyborczy: 23 Legnica

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Politechnika Wroclawska,Wydzial Elektryczny,1986

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dzialacz zwiazkowy

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-01-21 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Czestochowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Politechnika Wroclawska,Wydzial Elektryczny,1986 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dzialacz zwiazkowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w styczniu
- w 21 dniu miesiąca