Jacek Szczot

Imię i nazwisko: Jacek Szczot
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1965-01-31

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 25 Lublin

Partia (wybory): Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego,1990

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-01-31 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Katolicki Uniwersytet Lubelski,Wydzial Prawa Kanonicznego i Swieckiego,1990 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w styczniu
- w 31 dniu miesiąca