Jacek Tworkowski

Imię i nazwisko: Jacek Tworkowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1953-09-04

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Piotrkow Trybunalski

Okreg wyborczy: 33 Piotrkow Trybunalski

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydzial Odlewniczy,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-09-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Piotrkow Trybunalski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie,Wydzial Odlewniczy,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w wrześniu
- w 04 dniu miesiąca