Jadwiga Zakrzewska

Imię i nazwisko: Jadwiga Zakrzewska
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jadwiga Zakrzewska - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-04-11

Data wygasniecia mandatu: 2001-09-04 Zrzeczenie

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Plonsk

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Stan cywilny: zamezna

Ukonczona szkola: Technikum Ekonomiczne

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-04-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 2001-09-04 Zrzeczenie (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Plonsk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Technikum Ekonomiczne (Ukonczona szkola)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w kwietniu
- w 11 dniu miesiąca