Jan Chmielewski

Imię i nazwisko: Jan Chmielewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1951-12-27

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 50 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii,1976

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: fizyk

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-12-27 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 50 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Wroclawski,Wydzial Matematyki, Fizyki i Chemii,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z fizyk (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w grudniu
- w 27 dniu miesiąca