Jan Klimek

Imię i nazwisko: Jan Klimek
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Klimek - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-12-06

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Chelm Slaski

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Stronnictwo Demokratyczne

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna w Katowicach,Wydzial Handlu, Transportu i Uslug,1983

Ukonczona szkola: - Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu,Wydzial Gospodarki Narodowej,1991

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca prywatny

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-12-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Chelm Slaski (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Stronnictwo Demokratyczne (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna w Katowicach,Wydzial Handlu, Transportu i Uslug,1983 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu,Wydzial Gospodarki Narodowej,1991 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca prywatny (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w grudniu
- w 06 dniu miesiąca