Jan Krol

Imię i nazwisko: Jan Krol
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Krol - II kadencja 1957 - 1961
- Jan Krol - VI kadencja 1972 - 1976
- Jan Krol - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Krol - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Unii Wolnosci

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1950-06-24

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Mielec

Okreg wyborczy: 42 Slupsk

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Wydzial Produkcji,1972

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel zawodowy

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Unii Wolnosci
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-06-24 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Mielec (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 42 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Wyzsza Szkola Ekonomiczna,Wydzial Produkcji,1972 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel zawodowy (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w czerwcu
- w 24 dniu miesiąca