Jan Maria Jackowski

Imię i nazwisko: Jan Maria Jackowski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1958-01-23

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Olsztyn

Okreg wyborczy: 2 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Ukonczona szkola: Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1982

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarnosc
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1958-01-23 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Olsztyn (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 2 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Uniwersytet Warszawski,Wydzial Historyczny,1982 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1958 roku
- w styczniu
- w 23 dniu miesiąca