Jan Rulewski

Imię i nazwisko: Jan Rulewski
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Rulewski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Rulewski - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1944-04-18

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Bydgoszcz

Okreg wyborczy: 6 Bydgoszcz

Stan cywilny: kawaler

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Ukonczona szkola: Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Mechaniczny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-04-18 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Bydgoszcz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z kawaler (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z Akademia Techniczno-Rolnicza,Wydzial Mechaniczny (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier (Zawod/stanowisko)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w kwietniu
- w 18 dniu miesiąca