Jan Rzymelka

Imię i nazwisko: Jan Rzymelka
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Rzymelka - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Rzymelka - IV kadencja 2001 - 2005
- Jan Rzymelka - V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: poslowie niezrzeszeni

Data slubowania: 2000-01-03

Data urodzenia: 1952-07-06

Lista: Unia Wolnosci

Miejsce urodzenia: Katowice

Okreg wyborczy: 16 Katowice

Partia (wybory): Unia Wolnosci

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: Posel X kadencji,Posel I kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Akademia Gorniczo Hutnicz,Geologiczno-Poszukiwawczy,1976

Ukonczona szkola: - Uniwersytey Jagielonski,Filozoficzno-Historyczny,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Znajomosc jezykow: czeski

Znajomosc jezykow: slowacki

Znajomosc jezykow: angielski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: niemiecki

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania poslowie niezrzeszeni
- posłowie z 2000-01-03 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-07-06 (Data urodzenia)
- posłowie z Unia Wolnosci (Lista)
- posłowie z Katowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 16 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z Unia Wolnosci (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z Posel X kadencji,Posel I kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Akademia Gorniczo Hutnicz,Geologiczno-Poszukiwawczy,1976 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Uniwersytey Jagielonski,Filozoficzno-Historyczny,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z czeski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z slowacki (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z niemiecki (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w lipcu
- w 06 dniu miesiąca