Jan Sienko

Imię i nazwisko: Jan Sienko
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Jan Sienko - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1947-04-14

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Belzyce

Okreg wyborczy: 42 Slupsk

Partia (wybory): Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej

Stan cywilny: zonaty

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Humanistyczny,1988

Ukonczona szkola: - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Polityczno-Socjologiczny,1978

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: menadzer

Znajomosc jezykow: francuski

Znajomosc jezykow: rosyjski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-04-14 (Data urodzenia)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Belzyce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 42 Slupsk (Okreg wyborczy)
- posłowie z Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (Partia (wybory))
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydzial Humanistyczny,1988 (Ukonczona szkola)
- posłowie z - Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych,Wydzial Polityczno-Socjologiczny,1978 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z menadzer (Zawod/stanowisko)
- posłowie z francuski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w kwietniu
- w 14 dniu miesiąca