Janina Kraus

Imię i nazwisko: Janina Kraus
Kadencja sejmowa: III kadencja 1997 - 2001

Inne kadencje:
- Janina Kraus - I kadencja 1991 - 1993
- Janina Kraus - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA

Data slubowania: 1997-10-20

Data urodzenia: 1952-10-01

Lista: Akcja Wyborcza Solidarnosc

Miejsce urodzenia: Katowice

Okreg wyborczy: 33 Piotrkow Trybunalski

Partia (wybory): Polski Zwiazek Zachodni

Stan cywilny: zamezna

Staz parlamentarny: Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP

Tytul/stopien naukowy: doktor

Ukonczona szkola: Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1977

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel

Znajomosc jezykow: rosyjski

Znajomosc jezykow: angielski

Odnośniki:
- inni posłowie z III kadencja 1997 - 2001
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Parlamentarne ALTERNATYWA
- posłowie z 1997-10-20 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-10-01 (Data urodzenia)
- posłowie z Akcja Wyborcza Solidarnosc (Lista)
- posłowie z Katowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Piotrkow Trybunalski (Okreg wyborczy)
- posłowie z Polski Zwiazek Zachodni (Partia (wybory))
- posłowie z zamezna (Stan cywilny)
- posłowie z Posel I kadencji RP,Posel II kadencji RP (Staz parlamentarny)
- posłowie z doktor (Tytul/stopien naukowy)
- posłowie z Uniwersytet Slaski,Wydzial Prawa i Administracji,1977 (Ukonczona szkola)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel (Zawod/stanowisko)
- posłowie z rosyjski (Znajomosc jezykow)
- posłowie z angielski (Znajomosc jezykow)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w październiku
- w 01 dniu miesiąca